Khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàn ( Khu B)

Khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàng (Khu B) (Khu Nhà ở Hồng Phát): Theo quyết định 4783/QĐ-UB ngày 27/12/2003 của UBND tỉnh Cần Thơ, với tổng diện tích quy hoạch là 103.215m2
Mặt bằng tổng thể