Hỗ trợ người nghèo ảnh hưởng dịch COVID -19


08/05/2020 Tin tức Hồng Phát

Ngày 7-5, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát (Công ty Hồng Phát) kết ...

Xem thêm

Khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàn ( Khu B)


15/02/2020 Tin tức Hồng Phát

Khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàng (Khu B) (Khu Nhà ở Hồng Phát): Theo quyết định ...

Xem thêm

Khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàn ( Khu A)


15/02/2020 Tin tức Hồng Phát

Khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàng (Khu A) (Khu Nhà ở Hồng Phát): Theo quyết định ...

Xem thêm

Thông báo chính sách bán nền Khu Nguyễn Huệ 


14/02/2020 Thông báo Hồng Phát

Thông báo chính sách bán nền Khu Nguyễn Huệ a. Đối với CB.CNV trong biên ...

Xem thêm

Thông báo chính sách bán nền Khu đô thị mới TX.Ngã Bảy


14/02/2020 Thông báo Hồng Phát

Thông báo chính sách bán nền Khu đô thị mới TX.Ngã Bảy a. Đối với ...

Xem thêm