KHU ĐÔ THI MỚI AN BÌNH ( KHU 3 )

 
Theo quyết định chủ trương đầu tư số 2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND TP Cần Thơ với tổng diện tích: 48,75 ha, tổng vốn đầu tư: 1.500 tỷ đồng
          Dự án tọa lạc tại Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ và một phần nhỏ thuộc Huyện Phong Điền.