Thông báo chính sách bán nền Khu Nguyễn Huệ 

Thông báo chính sách bán nền Khu Nguyễn Huệ 
a. Đối với CB.CNV trong biên chế nhà nước trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang (có xác nhận của đơn vị công tác) và phải đứng tên trực tiếp trên hợp đồng chuyển nhượng thì được giảm 3%/giá trị nền.
 
 (Lưu ý: Không áp dụng thêm các chính sách khác)
b. Đối với CB.CNV không có trong biên chế nhà nước và các đối tượng khác được giảm 10.000.000đồng/01 nền và kèm các chính sách sau (nếu có):
 
- Mua từ 03 đến 05 nền được giảm 3% (Ba phần trăm)
- Mua từ 06 đến 10 nền được giảm 5% (Năm phần trăm)
- Mua từ 10 nền trở lên được giảm theo thỏa thuận

- Đối với các nền tại vị trí mặt tiền nền có vướng chướng ngại vật (tủ điện, cống to) thì được giảm 5.000.000đồng/01 nền.